شرکت تولیدی و بازرگانی آریا به بست کالا

مجموعه تولیدی و بازرگانی آریا به بست کالا، فعالیت خویش را در سال ۱۳۸۶، با تولید و تامین بطری و ظروف پت و همچنین تامین ماشین آلات مورد نیاز در این حوزه، آغاز کرد.

تجربه و تخصص، همگام سازی فرآیند تولید و عرضه با تکنولوژی های روز و مشارکت فعال از مهم ترین امور در این مجموعه به شمار می روند.

ادامه

ویژگی های آریا به بست کالا